Czy Kościół jest nadzieją młodych?

W jubileuszową sobotę podczas sympozjum naukowego już od samego rana poszukiwaliśmy odpowiedzi na postawione wyżej pytanie. Rozpoczęliśmy o dziewiątej wykładem pani doktor Krystyny Samsonowskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która w swoim wystąpieniu nakreśliła rys historyczny Duszpasterstwa Akademickiego św. Anny – jak funkcjonowało ono przed II wojną światową, w komunistycznej rzeczywistości Polski Ludowej i wreszcie po 1989 roku. Następnie prelekcję wygłosił proboszcz parafii św. Anny, ks. prof. Tadeusz Panuś. W swoim wykładzie, nieco prowokacyjnie – a zarazem żartobliwie – zatytułowanym: „Młody człowieku, kto jest Twoją nadzieją i dlaczego Kościół?” przypomniał nam wspaniały czas zeszłorocznych Światowych Dni Młodzieży, które nie tylko pokazały, że Kościół jest nadzieją dla tysięcy młodych ludzi z całego świata, ale też, że młodzi są nadzieją Kościoła.

Po krótkiej przerwie na kawę powróciliśmy do sali akademickiej, by wysłuchać zwycięskich prac w konkursie na referat odpowiadający na pytanie, będące tematem całej konferencji. Wyłoniono troje laureatów: Katarzynę Kozioł, Annę Kostrzewską oraz Rafała Biela. Każdy z nagrodzonych w nieco inny sposób podszedł do tematu – z jednej strony pokazując, co w Kościele może i powinno dawać młodym ludziom nadzieję, z drugiej zaś dochodząc do konstatacji, że aby faktycznie tak było, człowiek musi chcieć tę nadzieję w Kościele odnaleźć.

W trzeciej, ostatniej części sympozjum, obejrzeliśmy nagranie z przeprowadzonej przez członków DA św. Anny sondy ulicznej, w której przypadkowo spotkani młodzi ludzie odpowiadali na pytanie o Kościół ich marzeń. Film był podstawą przeprowadzonej później debaty, w której uczestniczyli zaproszeni goście: dr Krystyna Kluz – socjolog i wykładowca akademicki, dr hab. Antoni Szwed – profesor Uniwersytetu Pedagogicznego, kierownik Katedry Metafizyki i Ontologii oraz mgr Małgorzata Kret – filolog polski, pedagog z wieloletnim doświadczeniem. W dyskusji, do której ochoczo włączała się również publiczność, poruszono takie problemy jak m.in. odpowiedź na pytanie czy i jak powinien zmieniać się Kościół, jaka jest rola autorytetu w kształtowaniu postaw młodych ludzi, a także jak nauczać religii i w jaki sposób ewangelizować młodzież.

Nie ulega wątpliwości, że dzisiejsze sympozjum naukowe było niezwykle interesującym wydarzeniem, na którym poruszone zostały bardzo ważne i frapujące tematy. Na uwagę zasługuje również szczególnie wysoki poziom merytoryczny konferencji oraz kultura dyskusji. Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom, uczestnikom i organizatorom!

2017-10-21 Sympozjum

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank

fot. Radek Jajko