Sympozjum

“Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei” (1 P 1, 3).

Nadzieja to prawdziwie życiodajna siła, którą napełnia nas Duch Święty.
A Ty – czy jesteś Człowiekiem Nadziei?
Tematem sympozjum jest pytanie: “Czy Kościół jest nadzieją młodych?”

Oto zwycięzcy konkursu referatów w kolejności alfabetycznej:

Rafał Biel; abstrakt referatu:
W referacie przedstawiono zagadnienie nadziei jako uczucia w ujęciu Świętego Tomasza z Akwinu, w oparciu o analizę myśli Akwinaty, na podstawie fragmentu jego Summy Teologicznej: Summa Theologiae I-II, q.40. Niniejszy referat stawiał sobie dwa cele: pierwszym z nich było ukazanie koncepcji nadziei jako uczucia w myśli św. Tomasza. Drugim celem była próba udzielenia odpowiedzi na tytułowe pytanie Sympozjum „Czy Kościół jest nadzieją młodych?” w świetle uprzednich rozważań o nadziei. W pierwszej części referatu ukazano jak złożone jest tytułowe pytanie i w czym tkwi trudność odpowiedzi. W dalszej części omówiono ujęcie nadziei jako uczucia w myśli Akwinaty. W końcowej części zaproponowano odpowiedź na tytułowe pytanie i zaprezentowano perspektywy badawcze dla pełniejszego zrozumienia zagadnienia i udzielenia odpowiedzi w pełni zgodnej z rzeczywistością.

Anna Kostrzewska; abstrakt referatu:
Punkt wyjścia referatu stanowi często stawiany Kościołowi zarzut, iż „nie idzie z duchem czasu” – według autora właśnie to czyni go nadzieją młodych. W przemijalnym świecie doczesnym to właśnie Kościół jest ostoją tego, co trwałe – w trosce o zbawienie, lecz także by móc budować Królestwo Boże na ziemi. Tym samym zostaje ukazane, iż nie tylko Kościół jest nadzieją młodych, ale i sami młodzi – odrodzeni z wody i z Ducha, odradzający się nieustannie przez sakramenty święte, przez modlitwę – są nadzieją dla Kościoła. Autor zwraca uwagę, że pod Krzyżem wraz z Maryją i Janem staje każdy wierny – przez Maryję rodzi się Kościół i podobnie rodzi się przez każdego, kto idzie i świadczy o Bogu i Jego miłości.

Katarzyna Kozioł; abstrakt referatu:
W pracy postawiono tezę, że Kościół jest źródłem nadziei dla młodego człowieka. Takie stwierdzenie uzasadniono w kilku punktach. Nadzieja tkwiąca w Kościele ma swoje źródło w Słowie Bożym, w sakramentach świętych. Ponadto tkwi ona mocno w prawdzie, że Kościół jest wspólnotą, a człowiek potrzebuje na drodze do zbawienia drugiego człowieka. Przywołano także wybrane słowa pasterzy Kościoła. Wspomniano o Sympozjum Biskupów Europy, które miało miejsce w marcu br. w Barcelonie, a które podejmowało problematykę towarzyszenia przez Kościół młodemu człowiekowi na drodze jego życiowego powołania. Zaprezentowano wypowiedź jednego z przedstawiciela młodzieży – wolontariusza z Holandii. Na zakończenie podkreślono jeszcze raz prawdę, że to sam Chrystus jako Głowa Kościoła Świętego, przez Swoją Mękę, Krzyż i Zmartwychwstanie na nowo odradza nas do żywej Nadziei.

Pozostałych autorów zapraszamy na nasze sobotnie wydarzenie w celu odebrania nagród pocieszenia.

Szczegóły znajdują się w regulaminie dostępnym poniżej.

Regulamin Sympozjum NaukowegoWydaje się czymś zupełnie naturalnym, że w bogaty program obchodów 90-lecia istnienia Duszpasterstwa Akademickiego wpisano organizację sympozjum. Ta ważna rocznica skłania do refleksji nad sensem i celem istnienia tego rodzaju wspólnoty oraz, w sensie szerszym, nad życiem młodych ludzi w ramach większej wspólnoty – Kościoła.

W pierwszej części sympozjum będzie okazja, by wysłuchać dwóch wykładów. Pierwszy, historyczny, koncentrujący się wokół istnienia duszpasterstwa, sięgający aż XIX wieku, wygłosi dr Krystyna Samsonowska z UJ; drugi, pod tytułem „Młody człowieku, co jest twoją nadzieją i dlaczego Kościół?” wygłosi ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś, który m.in. przedstawi wnioski socjologów z obserwacji pielgrzymów przybyłych na ŚDM.

Druga część poświęcona będzie referatom wygłaszanym przez studentów, poruszających tematykę duszpasterstwa akademickiego i Kościoła w życiu młodych ludzi, gdzie spróbują oni odpowiedzieć na tytułowe pytanie: „Czy młodzi ludzie są nadzieją dla Kościoła?”. Odbędzie się także pokaz nagrania z sondy ulicznej, w której krakowscy studenci będą opowiadali o Kościele swoich marzeń. Następnie będzie miała miejsce debata, z udziałem przedstawicieli różnych pokoleń, które współtworzyły DA św. Anny w przeciągu kilkudziesięciu lat.

Serdecznie zapraszamy studentów do nadsyłania propozycji referatów. Więcej informacji znajduje się powyżej.

Plan sympozjum:

9:00
rozpoczęcie

9:15
wykład dr Krystyny Samsonowskiej

9:35
wykład ks. prof. dr. hab. Tadeusza Panusia

9:55
przerwa kawowa

10:15
rozpoczęcie części poświęconej referatom studenckim, podsumowanie konkursu

10:20
pierwszy prelegent

10:40
drugi prelegent

11:00
trzeci prelegent

11:20
przerwa kawowa

11:45
pokaz nagrania z sondy ulicznej pt. „Kościół moich marzeń”

12:05
początek panelu dyskusyjnego

12:50
zakończenie